Ciljevi udruge!
Uključivanje u društvo najranjivije skupine djece, djece s teškoćama u razvoju, kako bi bili ravnopravni članovi zajendice u kojoj se nalaze.

Naša misija je jasna, ali bez svih Vas i nas zajedno naprosto nema smisla. Zajedno moramo raditi na svim sferama problema koji su dio djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Zajedno moramo odgajati djecu i učiti ih da prihvaćaju različitosti, da nauče pomagati onima kojima je pomoć potrebna, da budu prijatelji...

CILJEVI UDRUGE

1. Okupljanje roditelja djece najtežih tjelesnih invalida i djece s posebnim potrebama i djece, bez obzira na dijagnozu i povijest bolesti;
2. Zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge i njihovih obitelji;
3. Organiziranje humanitarne pripomoći za članove Udruge i njihove obitelji, sukladno posebnim propisima,
4. Poboljšanje medicinskog socijalnog i zdravstvenog statusa djece najtežih tjelesnih invalida i djece s posebnim potrebama
5. Suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa djece najtežih tjelesnih invalida i djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.Organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i tribina o problemima i potrebama djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno zakonu,
organiziranje humanitarnih akcija i dobrotvornih aktivnosti kojima je cilj prikupiti novčana i materijalna sredstva za pružanje pomoći djece s posebnim potrebama (priredbe, aukcije, koncerti), sukladno zakonu
rad na zaštiti i promicanju prava, razvitka i unaprijeđenja kvalitete života ugrožene djece
organiziranje susreta članova zbog međusobnog druženja, potpore i razmjene iskustava.
rad na osmišljavanju, predlaganju i provođenju aktivnosti za poboljšanje kvalitete vitalno ugrožene djece kroz kulturno-umjetnička događanja, kreativne radionice za djecu i suživot s prirodom

organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i tribina o problemima i potrebama djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja
pružanje stručne pomoći članovima Udruge informiranjem i educiranjem kroz razgovor i rad u manjim grupama
osmišljavanje i provođenje projekata i programa radi provedbe ciljeva Udruge
suradnja s nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim pravnim osobama u svrhu provođenja ciljeva i djelatnosti udruge
suradnja s domaćim i stranim udrugama i organizacijama koje imaju slične ciljeve
informiranje javnosti o provedbi ciljeva Udruge; Razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad međunarodnih organizacija u svrhu pribavljanja informacija za poboljšanje životnih uvjeta vitalno ugrožene djece, Izdavanje knjiga, časopisa i brošura iz područja svoje djelatnosti