O potrebi tranzitne medicine za djecu s posebnim potrebama u Dubrovniku, o životu roditelja djece s posebnim potrebama u doba korone te o dostupnosti zaštitne opreme za osjetljive skupine, među ostalim razgovarali smo s predsjednicom udruge Poseban prijatelj i članicom radnog tima građanske inicijative Pomozimo djeci s invaliditetom Dženitom Lazarević.

Leave a Reply