Znate li koja prava ostvarujete kao roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju?

Sve o Vašim pravima kao roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju možete pročitati u navedenim tekstovima. Informirajte se o svemu što Vas zanima, kako Vam nitko ne bi mogao suptilno, oduzimati prava Vas i Vašeg djeteta koja zajedno ostvarujete.

Roditelji djeteta s teškoćama, po njegovom rođenju imaju pravo na jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta koja iznosi 2.328,20 kn.

Ukoliko je roditelj nezaposlen ima pravo na uplatu mirovinskog staža iz državnog proračuna.

Tijekom prvih šest mjeseci roditelj ima pravo na naknadu u iznosu od 100% plaće. Idućih šest mjeseci naknada je max 3.990,00 kn.

Nakon što dijete napuni jednu godinu, ako ima dijagnozu prema kojoj treba pojačanu skrb i njegu, roditelj koji brine o djetetu i dalje ima pravo na 2.328,20 kn mjesečne naknade koju
HZZO može odobriti dok dijete napuni 3. godine.

Roditelji djece s težim smetnjama imaju pravo na naknadu od 2.328,20 kn imaju do napunjene 8. godine uz potrebna vještačenja.

Status roditelja sa skraćenim radnim vremenom

Zaposleni roditelji imaju pravo na rad s pola radnog vremena za punu plaću i sa svim pravima iz radnog odnosa. Takav status odobrava HZZO.

Status roditelja njegovatelja

Nezaposleni roditelj može ostvariti i status roditelja njegovatelja ako dijete ima izuzetno teške ili višestruke teškoće, a u tom slučaju ostvaruju pravo na naknadu od 4000 kn.
Status roditelja njegovatelja nakon provedenog vještačenja odobrava Centar za socijalnu skrb.

Roditelji djece s težim smetnjama imaju pravo na naknadu od 2.328,20 kn imaju do napunjene 8. godine uz potrebna vještačenja.

Status roditelja sa skraćenim radnim vremenom

Zaposleni roditelji imaju pravo na rad s pola radnog vremena za punu plaću i sa svim pravima iz radnog odnosa. Takav status odobrava HZZO.

Status roditelja njegovatelja

Nezaposleni roditelj može ostvariti i status roditelja njegovatelja ako dijete ima izuzetno teške ili višestruke teškoće, a u tom slučaju ostvaruju pravo na naknadu od 4000 kn.
Status roditelja njegovatelja nakon provedenog vještačenja odobrava Centar za socijalnu skrb.