U organizaciji Udruge Poseban prijatelj u suradnji s Općom bolnicom Dubrovnik i Poliklinikom za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih dubrovačke bolnice jučer je u Općoj bolnici Dubrovnik održan okrugli stol na temu nasilja među djecom i u obitelji.

Riječ je o implementaciji programa financiranog iz sredstava Grada Dubrovnika pod nazivom „I ja sam za NEnasilje“ – ZAUSTAVI NASILJE!, a u rad okruglog stola uključili su se i zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić i pročelnik UO za za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić.
Projekt ‘Zaustavi nasilje’ okuplja ključne dionike koji se bave problematikom nasilja nad i među djecom kako bi se potaknuo otvoreni razgovor o intersektorskoj suradnji, mogućnostima, preprekama, kao i budućim aktivnostima. Nakon otvorene rasprave izneseni su zaključci, a sudionici su usuglasili kako je potrebno kontinuirano provoditi programe prevencije nasilja, a kada do nasilja već dođe ključna je uključenost svih nadležnih institucija kako bi se pomoglo žrtvi.
– Mi se trudimo prepoznati i uključiti u sve aktivnosti koje se tiču prevencije nasilja nad djecom, a onda kasnije i u slučajevima postupanja ukoliko je to od nas traženo. Mislim da je potvrda želje za našim angažmanom još i snažnija naša nazočnost na okruglom stolu, jer riječ je o osjetljivoj skupini, stoga smatramo da je potrebno više raditi na edukaciji čime će se prevenirati sva neželjena događanja.
Grad Dubrovnik će podupirati sve one aktivnosti i projekte jačanju kapaciteta stručnih službi u školama, i međusektorskoj suradnji koja je iznimno važna – kazala je zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.
Pročelnik Brčić upozorio je da nisu samo škole te koje bi se trebale nositi s ovom problematikom, kao ni jedna institucija pojedinačno, jer se rezultati mogu polučiti jedino u suradnji svih uključenih institucija.
– Onog trenutka kad društvo krene rješavati probleme unutar obitelji velikim dijelom će se riješiti i problemi koji se preko obitelji pretaču na dijete koje onda vrši nasilje nad vršnjacima – naglasio je pročelnik Brčić.
U projekt su uključeni Opća bolnica Dubrovnik-Poliklinika za zaštitu djece i mladih, Centar za socijalnu skrb Dubrovnik, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Državno odvjetništvo i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Okruglom stolu priključili su se i stručne službe škola i vrtića te udruge koje se bave djecom i dječjim pravima.

Leave a Reply